Privacy

Gratissample.nl neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Gratissample.nl altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Gratissample.nl. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wat is Gratissample.nl?

Gratissample.nl is een platform dat fabrikanten en consumenten samenbrengt.

Gratissample.nl is onderdeel van de besloten vennootschap Happy Leads B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5611AM) Eindhoven, aan de Nieuwe Emmasingel 12-14. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.


2. Welke informatie wordt door Gratissample.nl verzameld en verwerkt?

Gratissample.nl slaat alle informatie die je via Gratissample.nl ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Deze gegevens bestaan o.a. uit:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Huisnummertoevoeging
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer

3. Voor welke doeleinden zal Gratissample.nl informatie over jou gebruiken?

Gratissample.nl zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw gebruik van gratissample.nl mogelijk te maken
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van gratissample.nl en om te reageren op jouw vragen en feedback;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden (partners van gratissample.nl) indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Gratissample.nl wil je op de hoogte houden van nieuwe acties en nieuwe ontwikkelingen van de website. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Gratissample.nl dat aan jou laten weten. Ook kan Gratissample.nl je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht je geen e-mailberichten van Gratissample.nl willen ontvangen, dan kun je je eenvoudig afmelden via de link in onze emailings of via info@gratissample.nl.

4. Gebruik van persoonsgegevens door derden (Lekkermakkelijk.nl en partners van Gratissample.nl)

Gratissample.nl kan jouw gegevens verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde hebt aangegeven dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Gratissample.nl jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Door het aanvragen van producten via Gratissample.nl geef je direct en expliciet toestemming aan Lekkermakkelijk.nl en de actie afhankelijke partners van Gratissample.nl voor het gebruik van je gegevens. Lekkermakkelijk.nl en/of onze actie afhankelijke partner (per product specifiek benoemd) zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om je product dat je hebt aangevraagd via gratissample.nl beschikbaar te maken
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en acties van gratissample.nl en/of de actie afhankelijke partner en om te reageren op jouw vragen en feedback;

5. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

6. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@gratissample.nl