Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Gratissample.nl, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De producten die getoond en aangeboden worden op de website Gratissample.nl, zijn in beperkte oplage beschikbaar en worden in veel gevallen niet in heel Nederland geleverd. Er wordt gewerkt volgens het Op=Op principe en we doen er alles aan om de informatie over beschikbaarheid up to date te houden. Ook zullen wij te allen tijde vermelden in welke regio’s producten beschikbaar zijn. De informatie op de website van Gratissample.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of gebruiken zonder toestemming van Gratissample.nl. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Gratissample.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Gratissample.nl is verkregen.